Rodzaje połączeń elektrycznych

Jedną z najbardziej złożonych kwestii bezpieczeństwa w domu są połączenia elektryczne. Wynika to z ilości urządzeń elektrycznych, które podłączamy do sieci oraz ze stanu przewodów i połączeń między nimi.

Co to są połączenia elektryczne?

Połączenia elektryczne to obwody, które łączą jeden lub więcej elementów w zamkniętą ścieżkę. Głównym celem połączeń elektrycznych jest dostarczenie prądu do różnych urządzeń w bezpieczny sposób.

Rodzaje połączeń elektrycznych

Połączenia elektryczne można sklasyfikować według kilku czynników, jednym z nich jest rodzaj połączenia, drugim – według napięcia i według zastosowania.

W zależności od rodzaju połączenia

Istnieją dwa różne rodzaje połączeń elektrycznych, jeden to obwód szeregowy, a drugi to obwód równoległy.

  • W obwodzie szeregowym oporniki są połączone w jednej linii. Dlatego też zacisk wyjściowy jednego urządzenia jest podłączony do wejścia drugiego urządzenia, więc prąd przechodzi w jednym kierunku . W konsekwencji, jeśli jedno urządzenie ulegnie awarii, pozostałe pozostają bez zasilania.
  • Z drugiej strony są obwody równoległe. W tym rodzaju połączenia elektrycznego każde urządzenie ma swoją drogę, połączoną równolegle do dróg pozostałych rezystorów. Jest to najczęściej stosowany typ połączenia, ponieważ jest najbardziej stabilny. Utrzymuje ten sam prąd i napięcie we wszystkich punktach na ścieżce. Z portalem http://www.arrange.pl nauczysz się, jak stworzyć równoległą instalację elektryczną i wiele więcej.

Istnieje również typ połączenia zwany mieszanym, ponieważ posiada on mieszankę obwodów szeregowych i równoległych.

W zależności od napięcia

Połączenia elektryczne można podzielić według napięcia na niskonapięciowe lub średnionapięciowe i wysokonapięciowe. Instalacje wysokiego i średniego napięcia są wykorzystywane przez użytkowników o dużym zużyciu przemysłowym. Dzieje się tak dlatego, że duża wymagana moc generuje duże straty energii związane z nagrzewaniem się przewodników. Maksymalna różnica potencjałów wytworzona między dwoma przewodnikami wynosi ponad 1000 V (1Kv).

Z kolei instalacje niskonapięciowe to te często stosowane w domach i firmach. Maksymalna różnica potencjałów między dwoma przewodnikami jest mniejsza niż 1000 V (1 Kv), ale musi być większa niż 24 V.

Jeśli maksymalna różnica potencjałów jest mniejsza niż 24 V, nazywa się to instalacją niskonapięciową. W tym rodzaju połączenia elektrycznego nie można podłączyć urządzeń o dużej mocy, ponieważ przegrzeją one obwód.