W jaki sposób filtrować wodę w stawie kąpielowym?

Koi fish in water pond

W naturalnych stawach kąpielowych wykorzystuje się wyłącznie biologiczne i mechaniczne metody filtracji bezpieczne dla fauny, flory i środowiska, wykluczające stosowanie dezynfekujących środków chemicznych. Należy stworzyć takie warunki w ekosystemie wodnym, aby możliwe było zachowanie równowagi biologicznej. Wtedy (podobnie, jak dzieje się to w naturalnych zbiornikach wodnych) zostaje uruchomiony proces samooczyszczania się wody.

Kluczowe jest właściwe zaprojektowanie i wykonanie stawu kąpielowego, szczególnie strefy regeneracyjnej. Pełni ona rolę filtra biologicznego, na który składają się: filtry mineralne wraz z roślinami pochłaniającymi z wody szkodliwe związki, szczepy pożytecznych bakterii tworzące swoisty biofilm odpowiedzialny za filtrację biologiczną, mineralne adsorbenty fosforanów i metali ciężkich typu BioChalix oraz naturalne złoża mineralne, czyli porowate skały wapienno-krzemionkowe i zeolity o frakcji od 2 do 8 mm. W stawach kąpielowych możliwe jest znaczne zmniejszenie strefy regeneracyjnej lub nawet całkowite jej zlikwidowanie. Wtedy oczyszczanie wody odbywa się za pomocą zaawansowanych technologicznie urządzeń (między innymi tub z absorberami, filtrami bębnowymi oraz bioreaktorami) i staw zamienia się w biobasen. Warto podkreślić, że wpływ na jakość wody w stawie kąpielowym ma wiele czynników: usytuowanie zbiornika wodnego w ogrodzie, materiały użyte do jego budowy, woda, którą zostanie wypełniony, a także oddziaływanie czynników zewnętrznych i pogodowych (między innymi deszcze, wysokie temperatury, spływ nawozów lub substancji odżywczych). Dlatego też w ekologicznych stawach kąpielowych montuje się dodatkowe urządzenia i wyspecjalizowane filtry, które pozwalają utrzymać czystą wodę przez cały rok. Filtr podczas swojej pracy nie może jednak zakłócać procesów biologicznego oczyszczania wody. Dlatego trzeba wybierać filtry przeznaczone specjalnie do stawów kąpielowych, jak na przykład HydroGravity, który nie zabija zooplanktonu biorącego udział w naturalnym oczyszczaniu wody. Przy wyborze filtra ważna jest też prędkość obiegu wody, która powinna być indywidualnie dopasowana do rodzaju i typu budowanego stawu. Woda, która przepływa przez filtr za szybko, szkodzi zooplanktonowi i może wymywać z trudem budowany biofilm na złożach mineralnych lub mediach filtracyjnych w strefach regeneracyjnych stawów kąpielowych.